Producenci
Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sprzedawca, którym jest firma Anfi - Adrian Krawczyk NIP 583-263-83-07, zarejestrowana przy ul. Stanisława Lema 12/71 80-126 Gdańsk,  dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

DANE OSOBOWE - Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych - szczegółowe informacje

Inspektor ochrony danych.

Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. Jeżeli obowiązek taki powstanie w przyszłości – niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Firma Anfi - Adrian Krawczyk, właściciel serwisu www.bakra.com.pl oraz sklepu www.sklep.bakra.pl (dalej „Administrator”) ogranicza zbieranie lub wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania oraz korzystania z Usług udostępnianych w ramach Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia towaru od Administratora, Państwa dane wykorzystywane będą w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z prawidłową realizację zamówienia i dostarczenia Państwa towaru – w szczególności w zakresie potwierdzenia warunków zamówienia, informowanie o stanie realizacji, dostarczenie, obsługę reklamacji;

w przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, w tym informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych - Państwa dane wykorzystywane będą w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dostarczeniem Państwa stosownej informacji;

Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku tych Państwa, którzy dokonali nabycia towaru lub usługi od Administratora, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia obsługi zamówienia oraz upływu okresów gwarancji/rękojmi i przedawnienia roszczeń, a także do upływu okresów archiwizacyjnych wynikających ze szczególnych przepisów (np. przepisy podatkowe);

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, doręczycielom, firmom transportowym itp.. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Administrator dopuszcza przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej – w zależności od położenia serwerów dostawców rozwiązań IT.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych (Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem: handel@anfi.com.pl):

-Prawo wycofania zgody

-Prawo wniesienia skargi do organu

Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

a. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
b. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
c. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

  1. Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

  2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

  3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

  4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je w celach marketingowych lub udostępnia innemu administratorowi danych.

  5.  Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

    CIASTECZKA (COOKIES)

  6. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl