Producenci
Regulamin

WSTĘP

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady funkcjonowania internetowego sklepu "www.sklep.bakra.pl", (zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem).

 2. Sklep należy do firmy:

  ANFI Adrian Krawczyk (Sprzedawca)
  ul. Stanisława Lema 12/71
  80-126 Gdańsk

  tel. 692444374
  e-mail: sklep@bakra.com.pl

  NIP : 583-263-83-07

  Biuro realizujące zwroty towaru:
  ul. Do Studzienki 31,
  80-227 Gdańsk

 3. Sklep oferuje zakupy poprzez internet oraz zajmuje się ich dostarczaniem pod wskazany adres.

 4. Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

  SPOSOBY I KOSZTY WYSYŁKI

 5. Zamówienie jest dostarczane na terenie całego kraju przez firmy kurierskie m.in. DHL, GLS, Inpost Paczkomaty. Aktualny cennik przesyłek znaleźć można w zakładce „Czas i koszty dostawy”.

 6. Przy zamówieniach na kwotę 150 zł lub więcej, paczka dostarczana jest na koszt Sklepu.

 7.  Termin realizacji zamówienia w przypadku wysyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Termin otrzymania przesyłki jest uzależniony od pracy Kuriera. Przy płatności przelewem na konto Sklepu - wysyłka paczki realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy na konto. 

  Dane do przelewu:
  ANFI Adrian Krawczyk ul. Do studzienki 31
  80-227 Gdańsk

  Nr konta: 35 1140 2004 0000 3102 4143 2587

  W tytule przelewu proszę wpisać Imię Nazwisko oraz nr zamówienia.

 8.  Wszystkie podane na naszych stronach ceny są cenami brutto (zawierają podatek Vat), nie zawierają kosztów wysyłki.

 9. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy podanie numeru NIP i danych do faktury przy składaniu zamówienia. Wówczas zostanie wystawiona Faktura VAT.

 10.  Płatności można dokonać również przez moduł "Shoper płatności" udostępniając niezbędne dane do dokonania usługi operatorowi płatności, którym jest Blue Media S.A. lub przez przelewy24.pl, gdzie operatorem płatności jest spółka Pay Pro S.A.

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 11. Zamówienia można składać przez 

  • sklep internetowy (www.sklep.bakra.pl) 
  • e-mail: handel@anfi.com.pl

 12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 13. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie działającego numeru telefonu i/lub działającego adresu e-mail.

 14. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia będą odrzucane.

 15. Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny a dokonane wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

 16. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
  • wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
  • wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
  • wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących realizacji zamówienia
  • oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.
  • przy korzystaniu z szybkich płatności, wyrażeniem zgody na przekazanie danych osobowych podmiotom obsługującym płatności (Blue Media S.A. lub Pay Pro S.A.).

  ODBIÓR PRZESYŁKI

 17. Proszę o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. uszkodzona mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp.

 18. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód - uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W takim przypadku, będzie to podstawą do reklamacji towaru.

  BLOKADA DOSTĘPU

 19. W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki, zamówionej "za pobraniem", nierzetelnemu odbiorcy może zostać bezpowrotnie zablokowany dostęp do serwisu i wpisanie na tzw. czarną listą nieuczciwych klientów.

  RODO - DANE OSOBOWE

 20. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

  Firma ANFI - Adrian Krawczyk, jako administrator danych osobowych oświadcza, że dane podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez niego zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

  Firma ANFI - Adrian Krawczyk oświadcza, że dokonywane transakcje elektroniczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 21. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem pkt. 24. poniżej.

 22. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

 23. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 24. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

 25. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 26. Nabywca może składać reklamacje dotyczące działania oraz korzystania ze Sklepu.

 27. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres handel@anfi.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 28. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 29. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 30. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług "shoper płatności" w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi "shoper płatności".

 31. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 32. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl